Information Om Garanti Och Instruktioner

EN FR DE ES SE PT IT CN

VARNING:

Linser ska bytas ut om de repas eller om någon spricka uppstår. Om glasen har en allvarligt försämrad inverkan på synen kan graden av skydd behöva minskas och glasögonen bytas ut. Om detta försummas kan det leda till permanent ögonskada. Byt även ut glasögonen om linsen lossnar på grund av påverkan. Om glasögonen förvaras i kalla eller varma temperaturer, ska de nå rumstemperatur för användning.

SKÖTSEL AV SOLGLASÖGON:

Rengör linserna enbart med medföljande 100% mikrofiberfodral. Rengör inte linserna med någon pappersprodukt eftersom det kan skada linsen och/eller beläggningar. Om bågarna behöver rengöras, använd endast mild tvål och vatten. Placera inte dina solglasögon med framsidorna nedåt. Förvara alltid dina solglasögon i medföljande fodral efter användning eller under transport. Förvara alltid dina solglasögon på en sval, torr plats och utsätt inte för direkt solljus eller värme. Utsätt inte dina solglasögon för extrema värmeförhållanden över 37 °C (100 °F) (som bilens instrumentbräda, vid värmeventiler).

FRÅGOR?

Kontakta 100%-kundservice på: info@100percent.com Denna produkt kan vara skyddad – för information om patenträttighet och andra rättigheter som skyddar denna produkt, besök: www.100percent.com/ip

BEGRÄNSAD GARANTI:

100% ger ett års garanti mot tillverkningsfel från inköpsdatum. Under giltighetstiden för denna garanti, kommer 100% att ersätta alla aktuella modeller som av 100% bedöms ha ett tillverkningsfel. Repade linser eller annat slitage som ett resultat av normal användning täcks inte av denna garanti. För garanti- och utbytesservice, kontakta oss på: info@ride100percent.com. Dessa solglasögon och relaterade glasögonartiklar för allmänt bruk är tillverkade enligt de grundläggande krav som fastställs i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning. EU-försäkran om överensstämmelse finns på: http://www.100percent.com/declarations/

Alla glasögon från 100% Speedlab har testats och märkts för att visa att de överensstämmer med:

  • ANSI Z80.3-2018 – enligt krav för receptfria solglasögon och modeglasögon är 100%-prestandaglasögon förenliga med standarderna US FDA Reg. 21 CFR 801.410, ANSI Z80.3-2018 och ISO 12312-1-2013 för optisk och mekanisk prestanda, samt i enlighet med EG-direktivet 89/686/EEG för I.P.D. enligt kategori 1 motsvarande Europeiska gemenskapens riktlinjer.
  • ISO 12312-1-2013 (ISO 12311-2013, avsnitt 7) - Ögon- och ansiktsskydd – Solglasögon och relaterade produkter - Del 1: Solglasögon för a llmänt bruk
  • AS/NZS 1067.1 2016 – Ögon- och ansiktsskydd – Solglasögon och modeglasögon

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNINGEN:

Inte för direkt observation av solen; inte för skydd mot artificiella ljuskällor, t.ex. i solarium; inte för användning som skydd mot påverkan av mekaniska faror; all annan användning än (cykling, löpning etc.).

Filterkategori 0

– Lätt färgade solglasögon eller modeglasögon. Mycket begränsat solskydd. Visst UV-skydd.

Filterkategori 1

– Light tint sunglasses or fashion spectacles. Limited protection against sunglare. Some UV Protection. NOT SUITABLE FOR DRIVING IN TWILIGHT OR AT NIGHT.

Filterkategori 2

– Lätt färgade solglasögon eller modeglasögon. Begränsat skydd mot solbestrålning. Visst UV-skydd. INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING I SKYMNING ELLER NATTETID.

Filterkategori 3

– Solglasögon för allmänt bruk. Gott skydd mot solbestrålning. Gott UV-skydd. INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING I SKYMNING ELLER NATTETID.

Filterkategori 4

–Mycket mörka solglasögon för speciella ändamål – Väldigt hög reduktion av solbestrålning. Mycket högt skydd mot extrem solbestrålning, t.ex. vid havet och på snövidder, i bergs- eller ökenområden. Gott UV-skydd. INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING OCH ANVÄNDNING I VÄGTRAFIK.

Skyddsindex (i överensstämmelse med ISO 12312-1-2015 (ISO 12311:2015, avsnitt 7), reglering om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425.

  • Index 0: τv > 80 %
  • Index 1: 43 % < τv ≤ 80 %
  • Index 2: 18 % < τv ≤ 43 %
  • Index 3: 8 % < τv ≤ 18 %